om vissa anslagsfrågor m.m. rörande försvaret

Proposition 1980/81:124

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop.
1980/81:124

Regeringens proposition

1980/81:124

om
vissa anslagsfrågor m. m. rörande försvaret;

beslutad
den 5 mars 1981.

Regeringen
föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag av
regeringsprolokoll.


regeringens vägnar THORBJÖRN FÅLLDIN

ERIC
KRÖNMARK

Propositionens
huvudsakliga innehåll

I
propositionen föreslås utgiftsramar för del militära försvaret och för skyddsrum.
Vidare lämnas slutligt förslag om anslagen Flygvapenförband: Materielanskaffning,
Anskaffning av anläggningar för försvarets forsk­ningsanstalt och Civilförsvar:
Skyddsrum, som har lagits upp med prelimi­närt beräknade belopp i
budgetpropositionen. Förslag om vilka flottiljer som
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida