om utvärdering av kommunindelningsreformen

Proposition 1978/79:61

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop.
1978/79:61

Regeringens proposition

1978/79:61

om
utvärdering av kommunindelningsreformen:

beslutad
den 10 november 1978.

Regeringen
föreslår riksdagen att antaga det förslag som har upptagits i bifogade utdrag
av regeringsprotokoil.


regeringens vägnar

OLA
ULLSTEN

BERTIL
HANSSON

Propositionens
huvudsakliga innehåll

I
propositionen föreslås alt 6,1 miljoner kronor anslås för genomförande av ett
forskningsprogram om utvärdering av kommunindelningsreformen. Programmet
omfattar studier av kommunen som självstyrelseorganisalion, som
förvaltningsorganisation och som serviceproducent och enhet för samhällsplanering.
För att belysa de olika frågorna ingår undersökningar om exempelvis
kommuninvånarnas
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida