Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

om utbildning av förskollärare och fritidspedagoger m.m.

Proposition 1976/77:76

Hela dokumentet

om utbildning av förskollärare och fritidspedagoger m.m. (pdf, 6 MB)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop. 1976/77: 76 Regeringens proposition

1976/77: 76

om
utbildning av förskollärare och fritidspedagoger m. m.;

beslutad
den 10 mars 1977

Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag
som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.


regeringens vägnar

THORBJÖRN
FÄLLDIN

BRITT
MOGÅRD

Propositionens
huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till ändrad
förskollärar- och fritids­pedagogutbildning. För den som har genomgått
vårdlinjens barna- och ungdomsvårdsgren eller har annan barnskötarutbildning
skall förskollä­rar- eller fritidspedagogutbildningen omfatta 80 poäng. För den
som har genomgått eller har kunskaper motsvarande annan tvåårig linje i gymna­sieskolan
skail
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida