om utbildning av förskollärare och fritidspedagoger m.m.

Proposition 1976/77:76

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop. 1976/77: 76 Regeringens proposition

1976/77: 76

om
utbildning av förskollärare och fritidspedagoger m. m.;

beslutad
den 10 mars 1977

Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag
som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.


regeringens vägnar

THORBJÖRN
FÄLLDIN

BRITT
MOGÅRD

Propositionens
huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till ändrad
förskollärar- och fritids­pedagogutbildning. För den som har genomgått
vårdlinjens barna- och ungdomsvårdsgren eller har annan barnskötarutbildning
skall förskollä­rar- eller fritidspedagogutbildningen omfatta 80 poäng. För den
som har genomgått eller har kunskaper motsvarande annan tvåårig linje i gymna­sieskolan
skail
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida