om TV-avgiften

Proposition 1988/89:18

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1988/89:18

om TV-avgiften

mm

Prop. 1988/89:18

Regeringen
föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur
regeringsprotokollet den 3 november 1988.


regeringens vägnar Ingvar Carlsson

Bengt
Göransson

Propositionens huvudsakliga innehåll

Bakgrunden
till propositionen är riksdagens beslut våren 1987 om att uppbörden av avgifter
for innehav av televisionsmottagare och avgifts­kontrollen i fortsättningen
skall skötas av Sveriges Radio. Riksdagsbeslu­tet innebär att Sveriges Radio
skall ha övertagit dessa uppgifter från televerket senast den 1 januari 1990.

Sveriges
Radio AB (SR), som är moderbolag i Sveriges Radio-kon­cernen, har for den
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Händelser

Inlämning: 1988-11-03 Bordläggning: 1988-11-07 Hänvisning: 1988-11-08 Motionstid slutar: 1988-11-22
Förslagspunkter (8)