om tobakslag

Proposition 1992/93:185

Regeringens proposition

1992/93:185

om tobakslag

Regeringen föreslår riksdagen att anta de

förslag som har tagits upp i bifogade

utdrag ur regeringsprotokollet den 11

mars 1993.

På regeringens vägnar

Carl Bildt

Bo Könberg

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att en tobakslag

införs. Den föreslagna lagen innehåller

regler om vissa miljöer där rökning inte

skall få äga rum eller där vissa utrymmen

skall hållas fria från tobaksrök. Bland

de miljöer som behandlas finns lokaler

för barnomsorg, skolverksamhet och annan

verksamhet för barn och ungdom, färdmedel

Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Händelser

Inlämning: 1993-03-19 Bordläggning: 1993-03-19 Hänvisning: 1993-03-22 Motionstid slutar: 1993-04-13
Förslagspunkter (4)
Följdmotioner (34)