om statligt litteraturstöd m.m.

Proposition 1977/78:99

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop.
1977/78: 99

Regeringens proposition

1977/78: 99

om statligt litteraturstöd m. m.:

beslutad den 23 februari 1978.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som
har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.

På regeringens vägnar

PER AHLMARK

JAN-ERIK WIKSTRÖM

Propositionens huvudsakliga innehåU

I propositionen läggs förslag fram om utbyggnad av och
ändrade rikt­linjer för det statliga stödet till utgivning av böcker. Ulgivningsslödel
föreslås även fortsättningsvis vara selektivt med stöd efter prövning till den
enskilda titeln. TUl ny svensk skönlitteratur för vuxna, översatt
skönlitteratur för vuxna, facklitteratur för vuxna samt barn- och ung­domslitteratur
föreslås
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida