om statens vattenfallsverk

Proposition 1986/87:87

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens
proposition

1986/87:87

om statens vattenfallsverk

Prop.

1986/87:87

Regeringen
föreslår riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollel
den 5 mars 1987 för de åtgärder och det ändamål som framgår av föredragandens
hemställan.


regeringens vägnar

Gertrud
Sigurdsen

Birgitta
Dahl

Propositionens huvudsakliga innehåll

1
propositionen läggs förslag fram om inriktning och omfattning av Vatten­falls
investeringar under budgetåret 1987/88. Vidare läggs förslag fram bl.a. angående
vissa bolagsfrågor och anslag över tilläggsbudget II till statsbudgeten
budgetåret 1986/87.

1    Riksdagen 1986/87. I saml. Nr 87

Propositionens
lagförslag                      
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida