om riktlinjer för JAS-projektet

Proposition 1982/83:119

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop.
1982/83:119 Regeringens proposition

1982/83:119

om
riktlinjer för JAS-projektet;

beslutad
den 3 mars 1983.

Regeringen
föreslär riksdagen all antaga det förslag som har upptagits i bifogade utdrag
av regeringsprotokoll.


regeringens vägnar OLOF PALME

ANDERSTHUNBORG

Propositionens
huvudsakliga innehåll

I
regeringsförklaringen i oktober 1982 anfördes atl en omedelbar analys skulle
göras av JAS-projektets ekonomi. Denna ekonomiska analys redo­visas nu. På gmndval
av analysen saml vad som anfördes i den social­demokratiska motionen lill totalförsvarsproposiiionen
förordas all plane­ringen av JAS- projektet inriktas mol en ram om 24,9
miljarder kr. i prisläget febmari 1981.

1    Riksdagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida