om psykiatrisk tvångsvård, m.m.

Proposition 1990/91:58

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1990/91:58

om psykiatrisk tvångsvård, m. m.

Prop. 1990/91:58

Regeringen
föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur
regeringsprotokollet den 15 november 1990.


regeringens vägnar

Odd Engström

Ingela Thalén

Propositionens huvudsakliga innehåll

Ny lagstiftning om psykiatrisk tvångsvård och behandlingen
av psykiskt störda lagöverträdare

I
propositionen föreslås en ny lagstiftning om psykiatrisk tvångsvård som skall
ersätta 1966 års lag om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall
(LSPV). Vidare föreslås ändringar i brottsbalkens påföljdsregler för psykiskt
störda lagöverträdare liksom en ny lagreglering för det medicin­ska
utredningsförfarandet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Händelser

Inlämning: 1990-11-28 Bordläggning: 1990-11-28 Hänvisning: 1990-11-29 Motionstid slutar: 1990-12-13
Förslagspunkter (2)
Följdmotioner (38)