Störningar på webbplatsen

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

om polisens ställning i krig

Proposition 1985/86:15

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1985/86:15

om polisens ställning i krig

Prop. 1985/86: 15

Regeringen
föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag av
regeringsprotokollet den 28 november 1985,


regeringens vägnar Olof Palme

Sten
Wickbom

Propositionens huvudsakliga innehåll

I
propositionen föreslås att polisen i fortsättningen skall ha samma upp­gifter i
krig soiVi i fred och att den i princip inte skall kunna tas i anspråk för militära
uppgifter. Ett undantag föreslås dock för kuppförsvaret. Förslaget innebär att
den nuvarande lagstiftningen om polisens ställning under krig upphävs och att
vissa ändringar görs i polislagen (1984:387) och brottsbal­ken.

Den
nya lagstiftningen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida