om överenskommelse angående Sölvbackaströmmarna

Proposition 1980/81:26

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop.
1980/81:26

Regeringens proposition

1980/81:26

om överenskommelse
angående Sölvbackaströmmarna;

beslutad
den 2 oktober 1980.

Regeringen
föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag av
regeringsprotokoll.


regeringens vägnar THORBJÖRN FÄLLDIN

ANDERS
DAHLGREN

Propositionens
huvudsakliga innehåll

I
proposifionen redovisas förhandlingsresultat angående utnyttjande av Sölvbackaströmmarna
samt lämnas förslag till uppgörelse med Trångfors AB.

1  
Riksdagen I980I8I. I saml Nr 26

Prop.
1980/81:26                                                      2

Utdrag

JORDBRUKSDEPARTEMENTET            PROTOKOLL

vid
regeringssammanträde 1980-10-02

Närvarande:
statsministern
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida