om omorganisation av förenade fabriksverken, m.m.

Proposition 1975/76:122

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop.
1975/76:122 Regeringens proposition

1975/76:122

om
omorganisation av förenade fabriksverken, m. m.

beslutad
den 26 februari 1976.

Regeringen
föreslår riksdagen alt antaga de förslag som har tagils upp i bifogade utdrag
av regeringsprotokoll.


regeringens vägnar

G.
E. STRÄNG

RUNE
B. JOHANSSON

Propositionens
huvudsakliga innehåll

I
propositionen föreslås rikllinjer för inriktningen av förenade fabriks­verkens
verksamhet samt ny organisation för verket. Vidare före­slås alt verksamheien
vid Centrala beklädnadsverksladen i Karlskrona och Åkers krutbruk avvecklas. Elt
invesleringsanslag på 65 milj. kr. föreslås till investeringar hos verket
budgetåret 1976/77.

I   
Riksdagen 1975/76.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida