om ny minerallagstiftning m. m.

Proposition 1988/89:92

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1988/89:92

om ny minerallagstiftning m. m.

Prop. 1988/89:92

Regeringen
föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur
regeringsprotokollet den 16 mars 1989.


regeringens vägnar Sten Andersson

Ivar
Nordberg

Propositionens huvudsakliga innehåll

I
propositionen läggs fram förslag till en ny minerallag, som avses ersätta
gruvlagen (1974:342) och lagen (1974:890) om vissa mineralfyndigheter.

De
viktigaste nyheterna i förhållande lill gällande rätt är atl den gruv-rättsliga
lagstiftningen blir enhetlig för de mineral som omfattas av denna, atl kretsen
av lagreglerade mineral utvidgas, att minerallagsliftningen sam­ordnas med
lagen (1987:12)
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Händelser

Inlämning: 1989-03-30 Hänvisning: 1989-04-03 Bordläggning: 1989-04-03 Motionstid slutar: 1989-04-18