om ny konsumentkreditlag

Proposition 1991/92:83

1

Regeringens proposition

1991/92:83

om ny konsumentkreditlag

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i

bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 12 december 1991.

På regeringens vägnar

Carl Bildt

Reidunn Laurén

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen läggs fram förslag till en ny konsumentkreditlag. Den nya

konsumentkreditlagen är anpassad till EGs regler om konsumentkrediter. Den

får ett bredare tillämpningsområde än den nu gällande lagen. Många regler som

i dag omfattar enbart krediter i samband med köp och vissa tjänster kommer i

fortsättningen att gälla för i princip alla konsumentkrediter.

Genom den nya lagen införs bl.a. regler
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Händelser

Inlämning: 1991-12-30 Bordläggning: 1992-01-16 Hänvisning: 1992-01-21 Motionstid slutar: 1992-01-31