om ny konsumentköplag

Proposition 1989/90:89

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1989/90:89

om ny
konsumentköplag

Regeringen
föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur
regeringsprotokollet den 1 februari 1990.


regeringens vägnar

Ingvar Carlsson

Laila Freivalds

Propositionens huvudsakliga innehåll

I
propositionen läggs fram förslag till en ny konsumentköplag som skall ersätta
den nuvarande konsumenlköplagen från år 1973. Propositionen ingår som ett led i
det reformarbete på köprättens område som tidigare resulterat i lagen (1987:822)
om internationella köp samt prop. 1988/89:76 om ny köplag.

Det
nu framlagda förslaget innebär att alla lagregler om konsumentköp samlas i en
särskild konsumentköplag. Den allmänna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Händelser

Inlämning: 1990-03-01 Bordläggning: 1990-03-05 Hänvisning: 1990-03-06 Motionstid slutar: 1990-03-20
Förslagspunkter (2)
Följdmotioner (16)