om ny inriktning och organisation av framtldsstudleverksamheten m.m.

Proposition 1986/87:92

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens
proposition

1986/87:92

om ny inriktning och organisation av      ----

framtidsstudieverksamheten m.m.           1986/87-92

Regeringen
förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag ur
regeringsprotokollet den 26 februari 1987 för de åtgärder och det ända­mål som
framgår av föredragandens hemställan.


regeringens vägnar

Ingvar
Carlsson

Sten
Wickbom

Propositionens huvudsakliga innehåll

1
propositionen föreslås att en stiftelse för framtidsstudier inrättas och att
totalt 8,3 milj. kr., varav 1 milj. kr. skall utgöra stiftelsens förmögenhet, anslås
till stiftelsen för budgetåret 1987/88.

I
propositionen föresläs också alt forskningsrådsnämndens direkta an­svar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida