om några processrjättsliga frågor

Proposition 1989/90:71

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1989/90:71

om några processrättsliga frågor

Prop. 1989/90:71

Regeringen
föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur
regeringsprotokollet den 25 januari 1990.


regeringens vägnar

Ingvar
Carlsson

Laila Freivalds

Propositionens huvudsakliga innehåll

I
propositionen föreslås ett flertal ändringar i de regler som styr domstolar­nas
handläggning av måj och ärenden.

Först
behandlas frågan om de allmänna domstolarna — i enlighet med vad som
föreslagits av rättegångsutredningen — i alla typer av mål bör få anlita
experter på det i målet aktuella sakområdet som ledamöter av rätten. Något
förslag om sådan expertmedverkan läggs inte fram. Däremot
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Händelser

Inlämning: 1990-02-14 Bordläggning: 1990-02-15 Hänvisning: 1990-02-16 Motionstid slutar: 1990-03-07