om lag om rymdverksamhet

Proposition 1981/82:226

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop.
1981/82:226

Regeringens proposition

1981/82:226

om
lag om rymdverksamhet;

beslutad
den 29 april 1982.

Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag
som har tagits upp i bifogade utdrag av regeringsprotokoll ovannämnda dag.


regeringens vägnar

THORBJÖRN
FÄLLDIN

CARL
AXEL PETRI

Propositionens
huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att tillstånd skall krävas
för all rymdverksamhet från svenskt territorium som inte bedrivs av svenska
staten. För svenska fysiska eller juridiska personer skall krävas särskilt
tillstånd också för annan rymdverksamhet. Förslaget är föranlett av Sveriges
förpliktelser enligt 1967 års rymdfördrag.

Den
nya lagstiftningen föreslås träda
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida