om kontroll över visst automatspel

Proposition 1981/82:203

Hela dokumentet

om kontroll över visst automatspel (pdf, 3 MB)
SAMMANFATTNING

I denna promemoria f

ö

resl

å

s att det inf

ö

rs
en kommunal kontroll i fr

å

ga om anordnande av visst
automatspel. Kom­munerna f

å

r h

ä

rigenom inflytande

ö

ver den
ungdomsmilj

ö

sora de s.k. flipper- och spclhallarna
utg

ö

r. Bakgrunden till f

ö

rslaget

ä

r
i f

ö

rsta hand en hemst

ä

llan fr

å

n
riks­dagen i januari 1981 om att regeringen skyndsamt skall l

ä

gga fram f

ö

rslag
till en lagstiftning om flipperspel och 1iknande spel.

F

ö

rslaget inneb

ä

r att det kr

ä

vs
tillst

å

nd f

ö

r att i f

ö

r­v

ä

rvssyfte anordna spel p

å

apparater
av flippertyp p

å

flera

ä

n tre s

å

dana
apparater inom
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida