om kontroll över visst automatspel

Proposition 1981/82:203

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop.
1981/82:203

Regeringens proposition

1981/82:203

om
kontroll över visst automatspel;

beslutad
den 25 mars 1982.

Regeringen
föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag av
regeringsprotokoll.


regeringens vägnar

THORBJÖRN
FÄLLDIN

KARL
BOO

Propositionens
huvudsakliga innehåll

I
propositionen föreslås nya regler för anordnande av flipperspel och liknande
automatspel. Reglerna avses bli intagna i en särskild lag. Enligt denna skall
tillstånd krävas för att i förvärvssyfte anordna spel på mekanisk eller
elektronisk spelaulomal som inte ger vinst eller endast ger vinst i form av
frispel på automaten. Ansökningar om tillstånd prövas av socialnämnden i
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida