om kommunalt huvudmannaskap för lärare, skolledare, biträdande skolledare och syofunktionärer

Proposition 1989/90:41

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1989/90:41

om kommunalt huvudmannaskap

för lärare, skolledare, biträdande skolledare P'"°P-

och syofunktionärer                               -  

Regeringen
föreslår riksdagen att anta de förslag som tagits upp i bifogade utdrag ur
regeringsprotokollet den 26 oktober 1989.


regeringens vägnar

Ingvar
Carlsson

Göran
Persson

Propositionens huvudsakliga innehåll

I
propositionen föreslås att den statliga regleringen av löne- och anställ­ningsvillkor
för tjänster som lärare, skolledare, biträdande skolledare och syofunktionärer
vid grundskolan, gymnasieskolan, kommunala vuxenut­bildningen, gmndutbildningen
för vuxna, skolväsendet i kommun, särsko­lan, vuxenutbildningen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Händelser

Inlämning: 1989-10-26 Bordläggning: 1989-10-27 Hänvisning: 1989-11-06 Motionstid slutar: 1989-11-16
Förslagspunkter (2)
Följdmotioner (16)