om insatser för samerna

Proposition 1976/77:80

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop. 1976/77: 80 Regeringens proposition

1976/77:80

om insatser för samerna;

beslutad den 17 februari 1977.

Regeringen föreslår riksdagen att
antaga de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.

På regeringens vägnar

THORBJÖRN FÄLLDIN

JAN-ERIK WIKSTRÖM

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås efter
förslag av sameutredningen en rad in­satser för samema och deras kultur.
Samernas särskilda ställning som ursprunglig befolkning och etnisk minoritet i
Sverige redovisas. Rikt­linjer föreslås för den fortsatta utvecklingen av
samhällets stöd för sa­mekulturen. För samordning av de statliga insatserna
tillsätts en arbets­grupp inom regeringskansUet.

Riktlinjer
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida