om gymnasial utbildning för försvaret:;beslutad den 20 september 1979.

Proposition 1979/80:7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition

1979/80:7

om
gymnasial utbildning för försvaret;

beslutad
den 20 september 1979.

Regeringen
föreslår riksdagen alt antaga de förslag som har upptagits i bi­fogade utdrag
av regeringsprotokoll.


regeringens vägnar

OLA
ULLSTEN

LARS
DE GEER

Propositionens
huvudsakliga innehåll


grundval av försvarets gymnasieutrednings betänkande (Ds Fö 1978:2) Gymnasial
utbildning för försvaret föreslås att den kompletterande utbildning i allmänna
ämnen på gymnasial nivå som vissa yrkesofficers-aspiranler och yrkesofficerare
i den nya befälsordningen behöver genomgå för att få tilllräde till
grundläggande yrkesofficersulbildning resp. vidareut­bildning inom
officersyrket genomförs
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida