om fristående skolor på gymnasial nivå

Proposition 1983/84:118

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop.
1983/84:118

Regeringens proposition

1983/84:118

om
fristående skolor på gymnasial nivå

beslutad den 23 februari 1984.

Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits upp i
bifogade utdrag av regeringsprotokoll för de åtgärder eller ändamål som framgår
av före­dragandens hemställan.

På regeringens vägnar OLOF PALME

LENA HJELM-WALLÉN

Propositionens huvudsakliga innehåll

r propositionen föreslås att fristående skola på gymnasial
nivå som genom sitt utbildningsinnehåll eller på annat sätt kompletterar
utbildningen inom det allmänna skolväsendet under vissa förutsättningar skall
kunna få statsbidrag.

Vidare föreslås ett nytt statsbidragssystem för de
fristående skolor som inte har statligt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida