om förenklad statistikreglering

Proposition 1991/92:118

Regeringens proposition

1991/92:118

om förenklad statistikreglering

Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har

tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 26 mars

1992.

På regeringens vägnar

Carl Bildt

Anne Wibble

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen läggs fram förslag som syftar till att skapa ett

enhetligt regelsystem för den officiella statistiken.

Officiell statistik är definitionsmässigt sådan statistik som

framställs av myndigheter under regeringen med den närmare

avgränsning som bestäms av regeringen.

Den officiella statistiken används för samhällsplanering,

forskning, allmän information och internationell rapportering.

På den officiella
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Händelser

Inlämning: 1992-03-31 Bordläggning: 1992-03-31 Hänvisning: 1992-04-01 Motionstid slutar: 1992-04-21