om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Turkiet

Proposition 1987/88:111

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1987/88:111

om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige

och Turkiet                                           1987/88:111

Regeringen
föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur
regeringsprotokollel den 3 mars 1988.


regeringens vägnar

Ingvar
Carlsson

Kjell-Olof
Feldt

Propositionens huvudsakliga innehåll

I
propositionen föreslås att riksdagen antar en lag om dubbelbeskattnings­avtal
mellan Sverige och Turkiet. Avtalet har tagits in i lagen som bilaga.

Avtalet
träder i kraft trettio dagar efter det att de avtalsslutande staterna har
meddelat varandra att de konstitutionella åtgärder som krävs för att avtalet
skall träda i kraft har
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Händelser

Inlämning: 1988-03-21 Bordläggning: 1988-03-22 Hänvisning: 1988-03-23 Motionstid slutar: 1988-04-11