Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

om beskattning av inkomst av tjänst från Sverige m.m.

Proposition 1990/91:107

Händelser

Inlämning: 1991-03-28 Bordläggning: 1991-03-28 Hänvisning: 1991-04-08 Motionstid slutar: 1991-04-16

Hela dokumentet

om beskattning av inkomst av tjänst från Sverige m.m. (pdf, 3 MB)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1990/91:107

om beskattning av inkomst av tjänst från Sverige m.m.

Prop. 1990/91:107

Regeringen
föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifo­gade utdrag ur
regeringsprotokollet den 21 mars 1991.


regeringens vägnar

Odd
Engström

Erik Åsbrink

Propositionens huvudsakliga innehåll

Riksdagen
beslutade i december 1990 om en proportionell bruttobeskatt­ning för utomlands
bosatta personer som uppbär inkomst av tjänst från Sve­rige. Skattesatsen
bestämdes till 25 %. De nya reglerna trädde i kraft den 1 januari 1991.

I
propositionen föreslås i syfte att ytterligare förenkla beskattningen av
utomlands bosatta för inkomst av tjänst från Sverige att en statlig
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Förslagspunkter (5)