om beskattning av inkomst av tjänst från Sverige m.m.

Proposition 1990/91:107

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1990/91:107

om beskattning av inkomst av tjänst från Sverige m.m.

Prop. 1990/91:107

Regeringen
föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifo­gade utdrag ur
regeringsprotokollet den 21 mars 1991.


regeringens vägnar

Odd
Engström

Erik Åsbrink

Propositionens huvudsakliga innehåll

Riksdagen
beslutade i december 1990 om en proportionell bruttobeskatt­ning för utomlands
bosatta personer som uppbär inkomst av tjänst från Sve­rige. Skattesatsen
bestämdes till 25 %. De nya reglerna trädde i kraft den 1 januari 1991.

I
propositionen föreslås i syfte att ytterligare förenkla beskattningen av
utomlands bosatta för inkomst av tjänst från Sverige att en statlig
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Händelser

Inlämning: 1991-03-28 Bordläggning: 1991-03-28 Hänvisning: 1991-04-08 Motionstid slutar: 1991-04-16
Förslagspunkter (5)