om åtgärder för att stabilesera den svenska ekonomin

Proposition 1992/93:50

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1992/93:50

om åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin

Prop. 1992/93:50

Regeringen
förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag ur
regeringsprotokollet den 20 oktober 1992 för de åtgärder och de ändamål som
framgår av föredragandenas hemställan.


regeringens vägnar

Carl
Bildt

Anne Wibble

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen
och Socialdemokratiska arbetarepartiet träffade i september 1992
överenskommelse om ett antal ekonomisk-politiska åtgärder i syfte att
stabilisera den svenska ekonomin. Det stmktureUa underskottet i statsbudgeten
skall minskas kraftigt. Inkomstsidan skall förstärkas, bl.a. för att möjliggöra
ökade arbetsmarknadspolitiska
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Händelser

Inlämning: 1992-10-23 Bordläggning: 1992-10-23 Hänvisning: 1992-11-02 Motionstid slutar: 1992-11-12
Förslagspunkter (63)
Följdmotioner (120)