om åtgärder för att främja fritidsfisket, m.m.

Proposition 1980/81:153

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop.
1980/81:153

Regeringens proposition

1980/81:153

om åtgärder för att
främja fritidsfisket, m. m.;

beslutad
den 12 mars 1981.

Regeringen
föreslår riksdagen alt antaga de förslag som har upptagils i bifogade utdrag av
regeringsprotokoll ovannämnda dag.


regeringens vägnar THORBJÖRN FÄLLDIN

ANDERS
DAHLGREN

Propositionens
huvudsakliga innehåll

I
propositionen föreslås olika ätgärder för alt främja frilidsfiskel. Försla­gen
syftar till att förbättra fiskevaltnens kvalitet och öka möjlighelerna lill
fritidsfiske. Statens stöd till fritidsfisket har hitfills främsl varil av
indirekt natur. I propositionen föreslås vissa ytterligare insalser för en
förbällrad fiskevård.

Fiskevatlnen
är
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida