om anställning av kvinnor som befäl inom det militära försvaret m.m.

Proposition 1977/78:185

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop
1977/78:185

Regeringens proposition

1977/78:185

om
anställning av kvinnor som befäl inom det militära försvaret m. m.;

beslutad
den 20 april 1978.

Regeringen
föreslår riksdagen att antaga det förslag som har upptagits i bifogade utdrag
av regeringsprotokoll.


regeringens vägnar

THORBJÖRN
FÄLLDIN

ERIC
KRÖNMARK

Propositionens
huvudsakliga innehåll


grundval av betänkandet (SOU 1977:26) Kvinnan och försvarets yr­ken från
beredningen för det fortsatta arbetet om kvinnan i försvaret läggs i
propositionen fram förslag som i princip ger kvinnor möjlighet att få an­ställning
som befäl inom det militära försvaret på samma villkor som män. Kvinnor som
skall anställas som yrkesbefäl
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida