om anslaget Flygvapenförband: Forskning och utveckling

Proposition 1977/78:95

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop. 1977/78: 95 Regeringens proposition

1977/78:95

om anslaget Flygvapenförband: Forskning och utveckling;

beslutad
den 23 februari 1978.

Regeringen föreslår riksdagen atl antaga de förslag
som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.


regeringens vägnar

PER
AHLMARK

ERIC
KRÖNMARK

Propositionens
huvudsakliga innehåll

1 propositionen läggs fram slutligt förslag
beträffande anslaget Flygvapen­förband: Forskning och utveckling, som har
tagits upp med beräknat belopp i budgetpropositionen. Därvid behandlas också
frågan om framtida anskaff­ning av attack- och skolflygplan samt vissa
robotfrågor.

1 Riksdagen 1977/78. I saml. Nr 95

Prop.1977/78:95

Utdrag

FÖRSVARSDEPARTEMENTET       
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida