om ändringar i upphovsrättslagen

Proposition 1992/93:214

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1992/93:214

om ändringar i upphovsrättslagen

Prop.
1992/93:214

Regeringen
föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur
regeringsprotokollet den 25 mars 1993.


regeringens vägnar

Carl
Bildt

Gun Helbvik

Propositionens huvudsakliga innehåll

I
propositionen läggs fram förslag om ändringar i lagen (1960:729) om upphovsrätt
till litterära och konstnärliga verk. Ändringarna innebär framför allt
följande.

1.   Det
skall inte längre vara tillåtet att anlita utomstående vid

kopiering för enskilt bruk av musikaliska verk och filmverk.

2.    Det skall i princip vara tillåtet att kopiera och
framföra vad som sägs vid utfrågningar om allmänna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Händelser

Inlämning: 1993-03-30 Bordläggning: 1993-03-30 Hänvisning: 1993-03-31 Motionstid slutar: 1993-04-19
Förslagspunkter (2)
Följdmotioner (12)