om ändring i upphovsrättslagen (1960:729), m.m.

Proposition 1979/80:132

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop.
1979/80:132 Regeringens proposition

1979/80:132

om ändring i uppbovsrättslagen (1960:729), m. m.;

beslulad den 28 februari 1980.

Regeringen föreslår riksdagen atl anta de förslag som har
lagits upp i bifogade utdrag av regeringsprotokoll ovannämnda dag.

På regeringens vägnar

THORBJÖRN FÄLLDIN

HÅKAN WINBERG

Propositionens huvudsakliga innehåll

Lagförslagen rör frågan om lärares och andras rätt att för
sin undervisning göra fotokopior av upphovsrättsligt skyddat material.
Förslagen förutsälter att upphovsmännens organisationer liksom hitlills sluter
kollektiva avtal beträffande rätten fill sådan kopiering. Nyheten i förslagen
är att en s.k. avtalslicensbestämmelse föreslås införd i upphovsrättslagen
(1960:729).
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida