Störningar på webbplatsen

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

om ändring i brottsbalken m.m. (sexualbrotten)

Proposition 1983/84:105

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop.
1983/84:105

Regeringens proposition

1983/84:105

om ändring i
brottsbalken m. m. (sexualbrotten);

beslutad
den 2 februari 1984.

Regeringen
föreslår riksdagen alt anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag av
regeringsprotokoll ovannämnda dag.


regeringens vägnar OLOF PALME

STEN
WICKBOM

Propositionens
huvudsakliga innehåll

I
propositionen föreslås omfattande ändringar i 6 kap. brottsbalken, som
behandlar brott som på olika sätt har anknytning lill sexuallivet.
Våldtäkts-begreppet utvidgas bl. a. på det sätlel att det kommer all omfatta
även övergrepp som innefaltar sexualhandlingar jämföriiga med samlag. Be­stämmelsen
om våldtäkt görs könsneutral. En särskild straffskala
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida