om ändrad indelning av försvarsmaktens personal, m.m.

Proposition 1982/83:143

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop.
1982/83:143

Regeringens proposition

1982/83:143

om ändrad indelning av
försvarsmaktens personal, m. m.;

beslutad
den 17 mars 1983.

Regeringen
förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag av regeringsprolokoll
för de åtgärder och de ändamål som framgår av föredragandens hemstäUan.


regeringens vägnar OLOF PALME

CURT
BOSTRÖM

Propositionens
huvudsakliga innehåll

I
propositionen föreslås atl den nuvarande indelningen av försvarsmak­tens
personal i militär, civilmilitär och civil personal ändras så att det i fortsättningen
bara kommer atl finnas militär och civil personal i organisa­tionen. De som
ingår i krigsorganisationen (de väpnade styrkoma) kommer därvid uteslutande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida