Olovlig befattning med narkotikaprekursorer

Proposition 2005/06:42

Regeringens proposition 2005/06:42

Olovlig befattning med narkotikaprekursorer

Prop.

2005/06:42

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Malmö den 3 november 2005

Göran Persson

Thomas Bodström

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I denna proposition övervägs behovet av lagändringar för att genomföra EU:s rambeslut om minimibestämmelser för brottsrekvisit och påföljder för olaglig narkotikahandel. Rambeslutet innehåller bestämmelser om vilka handlingar som skall vara straffbelagda som brott i samband med handel med narkotika och narkotikaprekursorer, dvs. ämnen som kan användas vid framställning av narkotika. Dessutom finns bestämmelser om bl.a. påföljder för brotten, ansvar och påföljder för juridiska personer och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2005-11-08 Bordläggning: 2005-11-08 Hänvisning: 2005-11-09 Motionstid slutar: 2005-11-23
Förslagspunkter (1)