Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Nya lagar om avgasrening och drivmedel

Proposition 2010/11:51

Händelser

Inlämning: 2011-01-14 Bordläggning: 2011-01-18 Hänvisning: 2011-01-19 Motionstid slutar: 2011-02-02

Hela dokumentet

Nya lagar om avgasrening och drivmedel (pdf, 1012 kB)
Regeringens proposition 2010/11:51

Nya lagar om avgasrening och drivmedel

Prop.

2010/11:51
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 22 december 2010
Fredrik Reinfeldt
Andreas Carlgren
(Miljödepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås att två nya lagar, avgasreningslagen och drivmedelslagen, ska ersätta den nuvarande lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen. Den nya avgasreningslagen motsvarar gällande rätt med vissa förtydliganden som behövs framför allt på grund av
EU-förordningar
på avgasområdet. Med den nya drivmedelslagen genomförs ändringar i det s.k. bränslekvalitetsdirektivet i svensk rätt. Ändringarna innebär bl.a. att direktivets bestämmelser om redovisning av drivmedels utsläpp
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Förslagspunkter (1)