Nya lagar om avgasrening och drivmedel

Proposition 2010/11:51

Händelser

Inlämning: 2011-01-14 Bordläggning: 2011-01-18 Hänvisning: 2011-01-19 Motionstid slutar: 2011-02-02

Hela dokumentet

Nya lagar om avgasrening och drivmedel (pdf, 1012 kB)
Regeringens proposition 2010/11:51

Nya lagar om avgasrening och drivmedel

Prop.

2010/11:51
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 22 december 2010
Fredrik Reinfeldt
Andreas Carlgren
(Miljödepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås att två nya lagar, avgasreningslagen och drivmedelslagen, ska ersätta den nuvarande lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen. Den nya avgasreningslagen motsvarar gällande rätt med vissa förtydliganden som behövs framför allt på grund av
EU-förordningar
på avgasområdet. Med den nya drivmedelslagen genomförs ändringar i det s.k. bränslekvalitetsdirektivet i svensk rätt. Ändringarna innebär bl.a. att direktivets bestämmelser om redovisning av drivmedels utsläpp
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Förslagspunkter (1)