Nya kapitaltäckningsregler m.m.

Proposition 1994/95:50

Prop.

1994/95:50Regeringens proposition

1994/95:50

Nya kapitaltäckningsregler m.m.

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 1 november 1994

Ingvar Carlsson

Göran Persson

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till ändringar i lagstiftningen för

kreditinstitut - dvs. banker, kreditmarknadsbolag och Svenska skepps-

hypotekskassan - och värdepappersbolag. Genom ändringarna införlivas med den

svenska lagstiftningen bestämmelserna i fyra EG-direktiv som ingår i det tillägg

till EES-avtalet som riksdagen beslutade om i juni 1994. De aktuella direktiven

är

1. direktivet 93/22/EEG om investeringstjänster inom värdepappersområdet,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Händelser

Inlämning: 1994-11-04 Bordläggning: 1994-11-04 Hänvisning: 1994-11-14 Motionstid slutar: 1994-11-24
Förslagspunkter (2)