Ny socialtjänstlag m.m. Prop. 2000/01:80

Proposition 2000/01:80

Regeringens proposition

2000/01:80

Ny socialtjänstlag m.m.

Prop.

2000/01:80

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 15 mars 2001

Lena Hjelm-Wallén

Lars Engqvist

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en ny socialtjänstlag. Den nya lagen är kapitelindelad

och språkligt moderniserad i förhållande till den nuvarande socialtjänstlagen. I

den nya socialtjänstlagen föreslås också vissa materiella ändringar i

förhållande till den nuvarande. Det föreslås också en ny lag om behandling av

personuppgifter inom socialtjänsten. Målsättningen för lagen är att se till att

socialtjänsten har möjlighet att utnyttja modern informationsteknik för att höja

effektiviteten
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Händelser

Inlämning: 2001-03-22 Bordläggning: 2001-03-22 Hänvisning: 2001-03-23 Motionstid slutar: 2001-04-06
Förslagspunkter (2)
Följdmotioner (16)