Ny kommissionslag

Proposition 2008/09:88

Händelser

Inlämning: 2009-02-05 Bordläggning: 2009-02-09 Hänvisning: 2009-02-10 Motionstid slutar: 2009-02-24

Hela dokumentet

Ny kommissionslag (pdf, 1 MB)
2008/09:88

stånd

sionslag.

skäligt
andra
andra
pappersmarknaden.
marknaden.
pappersmarknaden.
pappersmarknaden.
om

man
tredje
sådan
gällande.
ning.
sägningen
tidens
stycket.
kunderna.

eller
drivs
genom

sionsavtalet

(Ju1989/238/L2)
2001:11)
förandeförordningen)
2006.
ning.
förslag.
utländskt
som
tivet.
handel
affärsrisker.
kommissionslag.

förslag.

värdepapper.
intressen.
värdepappersmarknaden.

vänja.
säljning.
betydelse.

detta.

bestämt.
lagen.
bör
marknaden.
avtalet.

handelsagentur)

kommittenten.
betalning.
ning.
mittenten.
lingar.

ett
hos
bland
pappersmarknaden)
Lagrådets
godkänt

mittentens
draget
betryggande.

vändigt
avvisar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Förslagspunkter (1)