Ny instans- och processordning i utlännings- och medborgarskapsärenden

Proposition 2004/05:170

Ny instans- och processordning i utlännings- och medborgarskapsärenden

Regeringens proposition 2004/05:170

Ny instans- och processordning i utlännings- och

Prop.

medborgarskapsärenden

2004/05:170

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 26 maj 2005

Göran Persson

Barbro Holmberg

(Utrikesdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att en ny utlänningslag skall ersätta 1989 års utlänningslag. Det föreslås att det införs en ny instans- och processordning i utlännings- och medborgarskapsärenden. Utlänningsnämnden skall upphöra och överprövningen av Migrationsverkets beslut i utlännings- och medborgarskapsärenden skall i stället ske i migrationsdomstolar och i en migrationsöverdomstol. Migrationsdomstolar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2005-05-31 Bordläggning: 2005-05-31 Hänvisning: 2005-06-01 Motionstid slutar: 2005-06-15
Förslagspunkter (2)