Ny fastighetsmäklarlag

Proposition 2010/11:15

Regeringens proposition 2010/11:15

Ny fastighetsmäklarlag

Prop.

2010/11:15

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 14 oktober 2010

Fredrik Reinfeldt

Beatrice Ask

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslår regeringen en ny fastighetsmäklarlag som ska ersätta den nuvarande lagen från år 1995. Den nya fastighetsmäklarlagen ska, liksom 1995 års fastighetsmäklarlag, gälla för förmedling som riktas till eller utförs åt både konsumenter och näringsidkare. Förslaget syftar till att ge enskilda trygghet i samband med fastighetsaffärer som sker genom fastighetsmäklares förmedling. Samtidigt ges mäklare goda förutsättningar att bedriva sin verksamhet.

Det föreslås tydligare regler för mäklarens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2010-10-25 Bordläggning: 2010-10-26 Hänvisning: 2010-11-02 Motionstid slutar: 2010-11-10
Förslagspunkter (1)