Modern personalförsörjning för ett användbart försvar - vissa frågor om Försvarsmaktens personal

Proposition 2009/10:160

Modern personalförsörjning för ett användbart försvar - vissa frågor om Försvarsmaktens personal

Regeringens proposition 2009/10:160

Modern personalförsörjning för ett användbart försvar Prop.

- vissa frågor om Försvarsmaktens personal

2009/10:160

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 18 mars 2010

Fredrik Reinfeldt

Sten Tolgfors

(Försvarsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen består av två huvudsakliga delar. Den ena delen innehåller

förslag som rör totalförsvarsplikten, rekrytering och militär grundutbild-

ning. I propositionens andra del redovisar regeringen en samlad svensk

veteransoldatpolitik.

I propositionen föreslås att försvarets personalförsörjning i första hand

ska vila
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2010-03-23 Bordläggning: 2010-03-23 Hänvisning: 2010-03-24 Motionstid slutar: 2010-04-07
Förslagspunkter (24)