Minskade krav på dokumentation i skolan

Proposition 2012/13:195

Händelser

Inlämning: 2013-09-12 Bordläggning: 2013-09-12 Hänvisning: 2013-09-17 Motionstid slutar: 2013-10-02

Hela dokumentet

Minskade krav på dokumentation i skolan (pdf, 496 kB)
Regeringens proposition 2012/13:195

Minskade krav på dokumentation i skolan

Prop.

2012/13:195
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 12 september 2013
Fredrik Reinfeldt
Jan Björklund
(Utbildningsdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås ändringar i skollagen (2010:800) i syfte att minska och förenkla lärarnas administrativa arbete. Genom ändringarna kan mer tid frigöras för undervisning, samtidigt som uppföljningen av varje elevs kunskapsutveckling och behov av stöd säkerställs.
Ändringarna innebär att kravet på skriftliga individuella utvecklingsplaner ska avskaffas i årskurs
6–9
i grundskolan, årskurs 6 i sameskolan och årskurs
7–10
i specialskolan. Detsamma gäller i årskurs
6–9
i grundsärskolan
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Förslagspunkter (1)