Miljöbalk

Proposition 1997/98:45D2 Kapitel 4 - 4.23

Kapitel 4 - 4.23
4 En samlad miljölagstiftning för hållbar

utveckling

4.1 Miljöpolitiska utgångspunkter för en reformerad

lagstiftning

4.1.1 En politik för ekologiskt hållbar utveckling

Regeringens bedömning: Den senaste tioårsperioden har inneburit

stora förändringar på miljöpolitikens område. Begreppet hållbar

utveckling har slagit igenom som en vision som skall föras vidare i

miljöarbetet på alla samhällsnivåer. Att förverkliga en ekologiskt

hållbar utveckling kräver arbete på global nivå och på Europanivå lika

väl som nationellt.

Grundläggande för det nationella arbetet är ambitionen att skydda

miljön genom att få ned utsläppen under nivåer som varken hotar

människors hälsa eller ekosystemen. Detta förutsätter förändringar i

våra nuvarande konsumtions- och produktionsmönster.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida