Miljöbalk

Proposition 1994/95:10

ÅTERKALLAD GENOM SKRIVELSE 1994/95:30

Regeringens proposition

1994/95:10

Miljöbalk

Prop.

1994/95:10

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 18 augusti 1994

Carl Bildt

Görel Thurdin

(Miljö- och naturresursdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att den grundläggande lagstiftningen på miljöområdet

samordnas till en miljöbalk. För första gången sammanförs därmed en

offentligrättslig reglering till en särskild balk i svensk lag. Detta är ett

uttryck för den stora betydelse som miljöfrågorna har.

De lagar som sammanförs till en miljöbalk är bl.a. naturresurslagen,

miljöskyddslagen, naturvårdslagen, lagen om kemiska produkter, ren-

hållningslagen,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Händelser

Inlämning: 1994-09-05 Bordläggning: 1994-10-03 Hänvisning: 1994-10-11 Motionstid slutar: 1994-10-18