med förslag till statsbudget för budgetåret 1986/87

Proposition 1985/86:100

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1985/86:100

med förslag till statsbudget för budgetåret

1986/87

1985/86: 100

Regeringen
förelägger riksdagen vad som har upptagits i bifogade utdrag av
regeringsprotokoll den 19 december 1985 för de ätgärder och de ända­rnål som
framgår av föredragandenas hemställan.


regeringens vägnar

OlofPalme

Kjell-Olof
Feldt

Propositionens huvudsakliga ändamål

Det
i 1986 års budgetproposition framlagda förslaget till statsbudget för
budgetåret 1986/87 visar en omslutning av 335575 milj. kr. Delta innebär en
ökning i förhållande till vad som nu beräknats för innevarande budgetår med 10
116 milj. kr. Budgetförslaget utvisar ett underskott på 48927 milj. kr. Detta
innebär en minskning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida