med förslag till ny lagstiftning om Sveriges riksvapen och Sveriges flagga

Proposition 1981/82:109

Hela dokumentet

med förslag till ny lagstiftning om Sveriges riksvapen och Sveriges flagga (pdf, 3 MB)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop.
1981/82:109

Regeringens proposition

1981/82:109

med
förslag till ny lagstiftning om Sveriges riksvapen och Sveriges flagga;

beslutad
den 4 februari 1982.

Regeringen
förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag av regeringsprolokoll
för den åtgärd och del ändamål som framgår av föredragandens hemställan.


regeringens vägnar

THORBJ

Ö

RN F

Ä

LLDIN

CARL AXEL PETRI

Propositionens
huvudsakliga innehåll

I
propositionen föreslås en modernisering av den gällande lagstiftningen om
Sveriges vapen och flagga som tillkom i början av 1900-talel. Bl.a. föreslås
alt de allmänna flaggdagarna skall fastställas officiellt genom en av regeringen
beslutad förordning. F.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida