med förslag till lagstiftning mot viss spridning av videogram med våldsinslag m.m.

Proposition 1980/81:176

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop. 1980/81:176 Regeringens proposition

1980/81:176

med förslag till lagstiftning mot viss spridning av
videogram med våldsinslag m. m.;

beslutad den 19 mars 1981.

Regeringen föreslår riksdagen all anta det förslag som har
upptagits i bifogade utdrag av regeringsprolokoll denna dag.

På regeringens vägnar

THORBJÖRN FÄLLDIN

HÅKAN WINBERG

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en lag om förbud mot spridning
till barn av filmer och videogram med inslag av våld. Enligt lagen får
videogram och filmer med ingående skildringar av verklighetstrogen karaktär som
återger våld eller hot om våld mot människor eller djur inte säljas eller hyras
ul till barn under 15 år. Sådana videogram
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida