med förslag till lag om ändring i rättegångsbalken m.m.

Proposition 1975/76:64

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop.
1975/76.64

Regeringens proposition 1975/76:64

med förslag till lag om ändring i rättegångsbalken m.m.;

beslutad den 30 oktober 1975.

Regeringen föreslår riksdagen att
antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokollet
ovaimämnda dag.

På regeringens vägnar

OLOF PALME

LENNART GEIJER

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås vissa ändringar i reglerna om val
av nämndemän. En minoritet inom kommunfullmäktige skall vid val av nämndeman i
tings­rätt kunna påkalla tillämpning av proportionell valmetod i de
undantagsfall, där någon överenskommelse mellan partigrupperna om fördelningen
av kommunens nämndemansplatser inte kan nås. Den nuvarande sexåriga
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida