med 1982 års redogörelse för de statliga företagen

Proposition 1982/83:20

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens skrivelse

1982/83:20

med 1982 års
redogörelse för de statliga företagen

beslutad
den 30 september 1982.

Regeringen
överlämnar till riksdagen, enligt bifogade utdrag av rege­ringsprotokoll, 1982
års redogörelse för de statliga företagen.


regeringens vägnar THORBJÖRN FÄLLDIN

NILS G ÅSLING

1    Riksdagen 1982/83. 1 samt. Nr 20

Skr.
1982/83:20

Skr.
1982/83:20                                                        2

Utdrag

INDUSTRIDEPARTEMENTET              PROTOKOLL

vid
regeringssammanträde 1982-09-30

Närvarande:
statsministern Fälldin, ordförande, och statsråden Ullsten, Wikström, Friggebo,
Dahlgren, Åsling, Johansson, Wirtén, Andersson, Boo, Petri, Eliasson,
Gustafsson,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida